Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr

Aby váš domov zůstal v bezpečí

Proč pojištění hypotéky od Sberbank?

Neriskujte své bydlení. Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr váš domov ochrání spolehlivě a bez výjimek. Každý klient má nárok na stejné pojistné nezávisle na věku či rizikovém povolání (hasiči, policisté, vojáci). V případě úmrtí nebo invalidity III. stupně pojišťovna vyplácí dokonce dvojnásobné plnění.

 • Platí pro pracovní neschopnost, invaliditu a úmrtí
 • Sjednání přímo u bankéře
 • Využijí zaměstnanci i podnikatelé
 • Pojistit lze splátky i nesplacenou část úvěru

Nabízené balíčky

KLASIK PREMIUM
Úmrtí Yes Yes
Invalidita III. stupně nebo mimořádné výhody III. stupně Yes Yes
Pracovní neschopnost Yes Yes
Ztráta zaměstnání No Yes
Cena 7,5 % z pravidelné měsíční splátky 9 % z pravidelné měsíční splátky

Nárok na pojistné plnění

Podmínky vzniku nároku na plnění
Úmrtí Úmrtí
Invalidita III. stupně / průkaz ZTP/P Přiznání Invalidity III. stupně nebo mimořádných výhod III. stupně (průkaz ZTP/P)
Pracovní neschopnost Nepřetržitá délka pracovní neschopnosti po dobu alespoň 30 kalendářních dnů
Ztráta zaměstnání Nepřetržitá délka nezaměstnanosti po dobu alespoň 60 kalendářních dnů
(ode dne registrace na příslušném úřadu práce) po uplynutí čekací lhůty (90 dnů) od počátku pojištění

Limity pojistného plnění

Pojistné plnění Limity pojistného plnění
Úmrtí Aktuální nesplacená výše úvěru* Max. 25 000 000 Kč
Úmrtí následkem úrazu vzniklého při dopravní nehodě Aktuální nesplacená výše úvěru* Max. 1 000 000 Kč
Invalidita III. stupně / průkaz ZTP/P Aktuální nesplacená výše úvěru* Max. 25 000 000 Kč
Invalidita III. stupně / průkaz ZTP/P následkem úrazu vzniklého při dopravní nehodě Aktuální nesplacená výše úvěru* Max. 1 000 000 Kč
Pracovní neschopnost Splátka úvěru navýšena o úhradu za pojištění* Max. 12 měsíčních splátek
Ztráta zaměstnání Splátka úvěru navýšena o úhradu za pojištění* Max. 6 měsíčních splátek

Počátek pojištění

 • 00:00 hod. dne následujícím po dni, ve kterém pojištěný začal čerpat úvěr
 • 00:00 hod. dne následujícího po dni dodatečného sjednání pojištění v případě dodatečného sjednání pojištění (pokud úvěr nebyl načerpán, je počátkem pojištění 00:00 hod po dni, kdy klient začal úvěr čerpat).

Zánik pojištění

 • posledním dnem kalendářního roku, ve kterém pojištěný dovrší 65 let
 • posledním dnem účinnosti smlouvy o úvěru
 • úmrtím pojištěné osoby
 • dnem vzniku invalidity III. stupně

Pojištění si sjednáte hravě

 1. Domluvíte si schůzku s bankovním poradcem

 2. Podepíšete dodatek ke smlouvě o hypotečního úvěru

Co je třeba splňovat?

 • Být ve věku od 18 do 60 let
 • Nebýt v invalidním důchodu nebo držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením
 • Nebýt v pracovní neschopnosti
 • Vyplnit lékařský dotazník
 • Absolvovat lékařskou prohlídku u úvěrů nad 5 000 000 Kč (osoby starší 55 let u úvěrů nad 3 000 000 Kč)

Jak postupovat v případě škodní události?

Online formulář

Pro co nejrychlejší nahlášení pojistné události využijte online formulář. Lze jej vyplnit kdykoli a během pár minut.

Nahlásit událost

Telefonicky nebo emailem

Kontaktujte BNP Paribas Cardif Pojišťovnu, a.s.:
V pracovní dny od 8:00 do 18:00 hod.
Telefon: +420 234 240 234
E-mail: czinfo@cardif.com

Poštou

Nahlásit pojistnou událost můžete také písemně, v takovém případě žádost odešlete na adresu:

Zákaznický servis BNP Paribas Cardif Pojišťovny, a.s.
Boudníkova 2506/1, Libeň
180 00 Praha 8

Možnosti kontaktování