EMIR – obchodování s deriváty

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že v současnosti postupně vstupují v platnost jednotlivé povinnosti podle nové evropské regulace mimoburzovních (OTC) derivátových trhů známé pod názvem „EMIR“ (European Market Infrastructure Regulation) – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů. Společně s nařízením EMIR byla přijata řada dalších prováděcích norem. Tato legislativní regulace byla vytvořena v důsledku finanční krize a má derivátovým trhům zajistit větší transparentnost a co nejvíce eliminovat rizika plynoucí z OTC derivátových obchodů.

Toto nařízení EU ukládá celou řadu povinností všem stranám provádějícím OTC derivátové obchody, tedy jak bance, tak i klientům, kteří s bankou provádějí tyto obchody. V přiložených dokumentech naleznete podrobné informace jednak o dopadech regulace na klienty, kteří provádějí derivátové obchody, a jednak o povinnosti pro právnické osoby mít přidělen jednoznačný identifikační kód, tzv. LEI.