Směrnice o platebním styku (PSD2)

OAM Sandbox je řešením, poskytující funkční model k praktickému ověření funkčnosti business rozhraní OAM v rozsahu služeb odpovídajících požadavkům směrnice PDS2. OAM Sandbox je vybaven předpřipravenou sadou testovacích dat a také omezenou variabilitou vytváření dotazů k pokrytí celého spektra možných výstupů a funkčnosti řešení OAM v rozsahu PSD2.

Evropská směrnice o platebních službách ukládá bankám, aby třetím stranám se souhlasem klienta zpřístupnily data svých klientů prostřednictvím tzv. API (Application Programming Interface). Otevřená banka tak s třetími stranami sdílí data o účtech klienta.

Technické řešení OAM Sandbox je omezeno na funkčnosti v rozsahu:

  • Ověření funkčnosti Business rozhraní pouze s platným přístupovým kódem TOKEN.
  • Ověření funkčnosti Business rozhraní veřejných služeb v rozsahu PSD2 API (AISP, PISP, CISP).

Jak získat přístupy?

Kontaktujte nás na api.banking@sberbank.cz se žádostí o přístup do OAM Sandbox a zašleme Vám veškeré nutné podklady a dokumenty do testovacího prostředí.

Shrnutí dokumentace

  • OAM Sandbox specifikace
  • Testovací scénáře (XLS a XML)