Dluhopisy

Výhody pro Vás

  • Vyšší výnos než u standardních produktů 
  • Nižší míra rizika v porovnání s investicí do akcií
  • Pravidelná výplata kupónů
  • Poplatky spojené s poskytnutím této služby naleznete v našem sazebníku
  • Podrobnější informace o cenových podmínkách Vám rádi sdělí naši poradci

Podrobné informace o produktu

Dluhopis je cenný papír, kterým se dlužník, jež tento cenný papír vydává, zavazuje majiteli dluhopisu, že mu ve stanoveném termínu vyplatí jeho nominální hodnotu včetně příslušného úroku. Na rozdíl od akcie tento druh cenného papíru zajišťuje předem známý finanční výnos, a je tedy méně rizikovou investicí. Dluhopis může mít pevně stanovenou úrokovou sazbu (tzv. fixní dluhopis), nebo lze úrokovou sazbu stanovovat průběžně v závislosti na určité hodnotě (např. na inflaci nebo Priboru), v takovém případě se jedná o variabilní dluhopis.

Motivem k investování do dluhopisu je jeho vyšší výnos oproti současným, často velice nízkým úrokovým sazbám na bankovních termínových vkladech.

Na trhu je obrovské množství různých dluhopisů emitentů, výnosů, období splatnosti a v různých měnách. V dnešním světě lze technicky velice snadno investovat nejenom do českých státních dluhopisů v českých korunách, ale i do polských nebo dokonce ruských státních dluhopisů. Stejně snadno lze samozřejmě investovat i do dluhopisů emitovaných různými bankami nebo korporacemi.

Sberbank CZ nabízí investování i do dluhopisů, které svým charakterem zajišťují předem známý finanční výnos a jsou tedy méně rizikovou investicí.

Informace o ochraně klienta při investování

Na tento produkt se vztahují ustanovení o vyšší ochraně klienta dle směrnice Evropské unie č. 2004/39/EC „Směrnice o trzích s finančními nástroji" (The Market in Financial Instruments Directive) - MiFID II.

Možnosti kontaktování